Magnus Thulin, politiker och företagare med fokus på näringsliv

För att Sverige ska stå starkt i framtiden krävs det att näringslivet har bra villkor och rimlig beskattning. Företagare tar ett stort samhällsansvar med sina skatteintäkter och alla de människor de erbjuder ett arbete.
Att vara företagare
Om man är företagare så brukar man ha en bra förutsättning för att se vad företagare behöver. Det finns en hel del problem i svenskt näringsliv och det kommer krävas en hel del förändringar de närmaste åren.
1. Sänk arbetsgivaravgifterna för företag, speciellt de mindre företagen som överväger att anställa sin första medarbetare. Ofta är småföretagarna de som erbjuder den absolut bästa integrationen för nya människor i Sverige. Förvärvsarbete är nyckeln till språk, kultur och gemenskap.
2. Se över alla de avgifter som lokala företagare utsätts för. Detta handlar om byggtillstånd, utskänkningstillstånd, tobakstillstånd och miljöavgifter. Kommuner bedriver i många fall straffbeskattning av företagare genom avgifter för tillstånd och inspektioner.
3. Se över lagstiftningen så att det blir enklare att göra sig av med människor som inte sköter sig.
4. Överväg att sänka lönerna för människor som står långt ifrån arbetsmarknaden, t.ex. unga och nyanlända. Om inte parterna på arbetsmarknaden kommer överens så krävs det att riksdagen tar tag i detta. Att få in människor på arbetsmarknaden är nyckeln till en bra välfärd, större trygghet och mindre andel brott.
Kombinera politik och entreprenörskap
Att kombinera politik och företagande är inte alltid det lättaste då tankesättet ofta skiljer sig åt. När man ska starta företag så man taggad på saker händer snabbt och organisationen är lättrörlig. Så är inte fallet i politiken. Av dessa anledningar behövs det fler företagare och entreprenörer i politiken.
Centerpartiet har ett rykte av att driva småföretagsfrågor vilket är mycket bra. Detta gör att Centerpartiet bör ha lättare att attrahera människor från näringslivet generellt. En kombination av byråkratiskt arbete och sprudlande entreprenörskap torde vara den bästa kombinationen för en politiker.
Listan av förändringar
De närmaste åren behöver Sverige göra en hel del förändringar för att svensk industri och andra företag ska stå starka, här kommer en lista:
- Förändra Arbetsförmedlingen så att privata aktörer tar över jobbförmedlandet.
- Se över alla de avgifter som företagare och entreprenörer utsätts för, ofta från kommuner.
- Förändra arbetsrätten så att arbetsmarknaden blir mer flexibel, Danmark är ett bra exempel.
- Se till att få in människor på arbetsmarknaden snabbt med hjälp av sänka arbetsgivaravgifter och sänkta löner för de som står långt ifrån arbetsmarknaden.
- Satsa på elnätet, speciellt i södra Sverige så att svensk industri kan få den el de behöver.
- Utveckla den förnybara energi, så som sol, vind och vattenkraft så att Sverige blir ett föregångsland inom den gröna omställningen.
- Ge bra förutsättningar för ”greentechbolag” och locka entreprenörer till Sverige inom denna bransch.
- Skapa en ny bolagsform som liknar aktiebolag fast som används för start ups. Överväg skattelättnader för dessa Magnus Thulin bolag under uppstarten, likt det man har i Holland.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *